Congrés mundial d’oftalmologia, WOC2018

centrevsk Actualitat

Aquest cap de setmana hem assistit al woc realitzat a Barcelona,
un congrés amb moltes activitats, sessions científiques, debats, casos pràctics i amb les millors novetats tecnològiques del sector.