Campimetria
computarizada

El camp visual monocular (un sol ull)  és la porció de l’espai que un ull és capaç d’abastar amb la mirada dirigida cap endavant. Pot veure’s afectat per diferents factors com per exemple l’edat, la grandària pupil·lar, la transparència dels mitjans oculars, errors refractius no corregits, efectes psicològics i entrenament, entre d’altres.

Actualment s’ha convertit en una eina molt útil per detectar i valorar la progressió de malalties com el glaucoma, analitzant el seu dany funcional i la seva progressió.

Tonometria

Prova diagnòstica que mesura la pressió intraocular, molt útil per a la detecció de patologies oculars entre les quals destaca el glaucoma.

Paquimetria

La paquimetria és la mesura de l’espessor de la còrnia. El gruix de la còrnia central afecta el valor de la pressió intraocular determinat per la tonometria, per tant, còrnies gruixudes presenten mesures de tonometria sobreestimada i còrnies primes presenten valors infravalorats en utilitzar la tonometria d’aplanar.

Tomografia de coherència
òptica (OCT)

L’estudi OCT és un escàner de la retina no invasiu, que utilitza interferometria de coherència òptica. Fa un estudi exhaustiu de la màcula i del nervi òptic.

Biometria

És una prova diagnòstica fonamental per a la cirurgia de cataractes, orientada per al càlcul de la pròtesi intraocular  que s’ha d’implantar.

Topografic
de còrnia

Els topògrafs de còrnia són equips d’alta tecnologia que fan una anàlisi computarizada no invasiva de la còrnia. La majoria utilitzen un codi de colors per representar les variacions en cobertura, potència i espessor.

Retinografia

Un retinògraf és un equip que permet l’obtenció de fotos del fons de l’ull. Aquestes imatges permeten un estudi més detallat de la patologia i, així mateix, un control evolutiu d’aquelles patologies que requereixen un seguiment periòdic. Es poden comparar imatges preses en diferents moments.

Làser yag

Tractament ocular específic per a l’opacitat de la càpsula posterior (capsulotomia) o per evitar bloqueig de l’iris (iridectomia).

Làser d’argó

Tractament ocular específic de la retina mitjançant el qual per acció tèrmica es produeix una fotocoagulació dels teixits sobre els quals actua. Les principals indicacions són retinopatia diabètica i profilaxi del despreniment de retina.