Proves diagnòstiques

Pacient en una prova de campimetria

Campimetria
computarizada

El camp visual monocular (un sol ull)  és la porció de l’espai que un ull és capaç d’abastar amb la mirada dirigida cap endavant. Pot veure’s afectat per diferents factors com per exemple l’edat, la grandària pupil·lar, la transparència dels mitjans oculars, errors refractius no corregits, efectes psicològics, entre d’altres.

Actualment s’ha convertit en una eina molt útil per detectar i valorar la progressió de malalties com el glaucoma, analitzant el seu dany funcional i la seva progressió.

Tonometria

Prova diagnòstica que mesura la pressió intraocular, molt útil per a la detecció de patologies oculars entre les quals destaca el glaucoma.

Pacient a una prova de tonometria
Especialista fent una prova de paquimetria a un pacient

Paquimetria

La paquimetria és la mesura de l’espessor de la còrnia. El gruix de la còrnia central afecta el valor de la pressió intraocular determinat per la tonometria, per tant, còrnies gruixudes presenten mesures de tonometria sobreestimada i còrnies primes presenten valors infravalorats en utilitzar la tonometria d’aplanar.

Tomografia de coherència
òptica (OCT)

L’estudi OCT és un escàner de la retina no invasiu, que utilitza interferometria de coherència òptica. Fa un estudi exhaustiu de la màcula i del nervi òptic.
Especialista fent prova otc a un pacient
Especialista fent prova de biometria a un pacient

Biometria

És una prova diagnòstica fonamental per a la cirurgia de cataractes, orientada per al càlcul de la pròtesi intraocular que s’ha d’implantar.

Topografia corneal

Els topògrafs de còrnia són equips d’alta tecnologia que fan una anàlisi computarizada no invasiva de la còrnia. La majoria utilitzen un codi de colors per representar les variacions en cobertura, potència i espessor.

Especialista fent prova de tipografia corneal a un pacient
Pantalla d'ordinador mostrant una retinografia

Retinografia

Un retinògraf és un equip que permet l’obtenció de fotos del fons de l’ull. Aquestes imatges permeten un estudi més detallat de la patologia i, així mateix, un control evolutiu d’aquelles patologies que requereixen un seguiment periòdic. Es poden comparar imatges preses en diferents moments.

Làser
yag

Tractament ocular específic per a l’opacitat de la càpsula posterior (capsulotomia) o per evitar bloqueig de l’iris (iridectomia).

Doctora Verseckas fent una prova de laser-yag a una pacient
pantalla de laser-argon

Làser
argón

Tractament ocular específic de la retina mitjançant el qual per acció tèrmica es produeix una fotocoagulació dels teixits sobre els quals actua. Les principals indicacions són retinopatia diabètica i profilaxi del despreniment de retina.

Ecografia ocular

Prova de diagnòstic per imatge que permet mitjançant ultra-sons examinar l’interior de l’ull. És possible realitzar mesures d’estructures oculars, càlcul de la potència de lents intraoculars i examinar l’interior de l’ull quan presenta opacitat de mitjans que no permeten una bona visualització del mateix per altres mitjans, com en casos de cataractes molt avançades, hemorràgies, tumors intraoculars entre altres.

ecografia3
Especialista realitzant un tractament de microexfoliació a una pacient

Blephex

Tractament de microexfoliació del marge palpebral que elimina les restes de grassa, bacteris i escames que s’acumulen al llarg del temps en pacients que tenen blefaritis i demodex.

Mitjançant aquest minuciós procediment s’aconsegueix realitzar una neteja profunda del llindar de les parpelles i millorar els símptomes de picor, ull vermell, sensació de cos estrany, llagrimeig, irritació, etc. provocat per aquesta patologia.

IPL Eye-Light

Tecnologia avançada pel tractament de l’ull sec. Eye-Light®, IPL (llum de pols intensiva) i teràpia de llum de baix nivell (LLLT), que permet mitjançant pols tèrmics aplicats a les àrees periorbitals i del pòmul, estimular la contracció de les glàndules de Meibomio, augmentar el flux de lípids i redueix l’evaporació de les llàgrimes.

Les glàndules de Meibomio es troben a les parpelles i són les responsables de produir el component oliós de la llàgrima, quan estan obstruïdes o no funcionen correctament, les llàgrimes s’evaporen més de pressa causant danys a la superfície ocular.

Associat a símptomes de l’ull sec, com picor, vermellor, sensació de cos estrany i ocasionalment visió borrosa.

ipl2